Print


Geschiedenis Aselo

Ambt Twente en kerspel Delden

Azelo (Nedersaksisch: Oazel(e)) is een buur(t)schap in de gemeenten Hof van Twente en Borne in de Nederlandse provincie Overijssel. Het ligt tussen Borne, Bornerbroek en Delden in en telt ongeveer 250 inwoners.
Tot 1 januari 2001 behoorde Azelo tot de gemeente Ambt Delden. De buurtschap is met name bekend door het knooppunt Azelo, waar de rijkswegen A1 en A35 samenkomen. Ten oosten van de kern van Azelo stroomt de Azelerbeek

Azelo is één van de hoven waarop nooit een kerk is gebouwd, maar die zijn naam wel ontleent aan de Germaanse goden, de ”Asen”.

Mogelijk kan archeologisch onderzoek nog eens uitsluitsel brengen dat er heel vroeger mensen gewoond hebben op enkele percelen land met de namen ’heilgeloo’ en ’heilig loo’ (kadaster sectie B 205 en 206). Deze namen zijn afkomstig van ’Hellegoard’; het onderaardse geestenrijk waar het goed toeven is.

Drostambt Twente

Zowel de gemeente Hengelo als de voormalige gemeenten Stad en Ambt Delden en het huidige stadje Delden vonden hun oorsprong in het kerspel Delden. (Opm.: Een kerspel was oorspronkelijk synoniem voor parochie, later vielen ook allerlei bestuurlijke verantwoordelijkheden onder het kerspel).

Zoals de meeste Twentse kerspels bestond het kerspel Delden uit verschillende buurschappen.
Er waren oorspronkelijk negen buurschappen: Azelo, Beckum, Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde, Oele, Wedehoen en Woolde.
Wedehoen is tegenwoordig in twee buurtschappen verdeeld: Wiene en Zeldam.

Vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw was het drostambt Twente onderverdeeld in richterambten. Azelo was vroeger dus een buurschap en marke in het richterambt Delden.
Het erfmarkenrichterschap van de marke Azelo lag oorspronkelijk op de Hof van Azelo; de huidige boerderijen "Have" en "Meijer". Nadat Twickel in de zeventiende eeuw het markenrichterschap had gekocht werden de holtinks¹ gewoonlijk op de boerderij "Graes" gehouden.

Havezate ”Dubbelink”


In de buurtschap Azelo lag vroeger de havezate "Dubbelink". Het huis Dubbelink zelf is in de 18e eeuw reeds verdwenen, thans resteren nog een aantal boerderijen, het zogenaamde Meistershoes aan de Meijerinkveldkampsweg en ook het oude bakspieker² van Dubbelink bestaat nog.


Een groot deel van de boerderijen in Azelo, waaronder "Graes", "Have", "Meijer" en de boerderijen op havezate "Dubbelink", behoren sinds 1752 tot het landgoed Twickel.

Tenslotte ....

Azelo neemt een belangrijke plaats in bij het geneologisch onderzoek naar onze voorvaderen. Het moge duidelijk zijn dat men vroeger minder mobiel was dan tegenwoordig; voor het vervoer op het platteland was men, indien beschikbaar, afhankelijk van paard en wagen of ging men te voet. Verwantschappen werden daarom meestal in de kerspel, meer specifiek; in de buurschap of marke afgesloten.

Geboortes, huwelijken en overlijdens werden door de kerk geregistreerd in het kerspel Delden, dus daar haalden wij onze informatie en vonden steevast Aselo als plaats van geboorte danwel overlijden

____________________________________________________________________________________________________

¹ :Een holtink is een markevergadering; de vergadering van alle stemgerechtigden in de Marken.
² Een bakspieker is bakhuisje in een bijgebouw van een boerderij waarin men vroeger brood en koek bakte. In het bakhuisje bevindt zich de bakoven.↑ Terug naar boven ↑