Print

De herkomst en het ontstaan van de tak "Terhaar sive Droste"
Deze initiele "ter Haar" tak vond zijn oorsprong in de omgeving van het Duitse Neuenhaus in het Graafschap Bentheim en was een molenaars geslacht.
In het familiewapen staat het jaartal 1463..hieruit kunnen we concluderen dat men waarschijnlijk al vele jaren eerder het molenaarsvak uitoefende. Zoals bekend zijn er meerder "ter Haar" takken die geen enkele verwantschap met elkaar hebben, deze tak is er een van....

Een van de nazaten; Johann Heinrich kwam in Twente op het erve Derkink in de Zuidesmarke terecht om zich in het boerenvak te bekwamen.
Later vertrok hij naar Epe (Pruissen) en huwde aldaar met Gesina Droste.
Omdat de familie Droste prijs stelde op het behoud van haar huisnaam kreeg de zoon Gerhard Heinrich uit deze verbintenis bij de doop de achternamen "Terhaar sive¹ Droste".
Zo is vervolgens de dubbele naam ontstaan en later een begrip geworden in Glanerbrug en omgeving.

De hele geschiedenis alsmede de ontwikkeling en teloorgang van een mooi en lokaal bekend familiebedrijf is door E. Prins beschreven en vind u hier.Note:
¹Sive is het latijnse woord voor "of" anders "ook wel"