Print

Belangrijke aansluiting gevonden met een "Ruurlose familietak!! "


Bart ter Haar (*1950 Vlaardingen)
Vervolg;

In de zoektocht naar een voorouder Garrit of Gerrit ter Haer met een zoon Hendrik kwam Bart qua leeftijd al eerder uit bij Gerrit Jansen ter Haer *1706 uit Zenderen.
Hij had deze optie echter terzijde geschoven omdat de naam van Gerrit Jansen ter Haer naar zijn mening te veel afweek van de naam Garrit ter Haer. Hier kwam bij dat de personen in de Ter Haar- Lendering stamboom overwegend Rooms Katholiek waren, terwijl al zijn voorouders (incl. Hendrik ter Haer) het protestantse geloof volgden.

Bart nam aan dat vader Garrit bij de geboorte van Hendrik ergens tussen de 20 en 30 jaar geweest zou moeten zijn, dus moet zijn geboren ergens tussen 1701 en 1711.
Bart had inmiddels aardig wat Garritsen en Gerritsen ter Haar gevonden in Gelderland en Overijssel, maar eentje geboren tussen 1701 en 1711, in combinatie met een zoon Hendrik was er niet te vinden.

Door de parenteel van Jan Wolters ter Haer die Bart kreeg van Ineke van Koolwijk- ter Haar (Stamboom Dinxperlo) kwam hij uiteindelijk toch weer uit bij Gerrit Jansen ter Haer uit Zenderen.
Ineke attendeerde Bart op een huwelijksinschrijving van ene Hendrik ter Haer en Janna Harmina Martens in het trouwboek van Ruurlo anno 1757 ...hieruit blijkt duidelijk dat Garrit ter Haer uit Almelo een zoon had genaamd Hendrik.......

1757 7 jan. - Ingeschreven - Hend. ter Haer, s. van Garrit ter Haer van Almelo & Johanna Harmina Martens, d. van wijlen H.J. Martens van hier. Copulati.


Maar is deze Garrit ter Haer uit Almelo, dezelfde persoon als Gerrit Jansen ter Haer uit Zenderen zoon van Jan Wolters ter Haar gehuwd met Hendrina Langkamp op 9 Mei 1728 te Almelo?

Uit de Almelose volkstelling van 1748 blijkt dat er in dit gezin 3 kinderen zijn;
Jan 19 jaar, Henrik 12 jaar en een kind van een half jaar; dit bleek Elisabeth¹ te zijn (*1748).
Henrik van 12 jaar oud zou op een jongen moeten wijzen maar er is in het gezin van Gerrit/Garrit en Hendrina ook een meisje geboren met de naam Johanna Hendrika² (*1736) met dezelfde leeftijd.

Mogelijk is er bij de telling wel over ene Henrik of Hendrik gesproken en heeft de ambtenaar bij abuis beide namen verwisseld, want uit de huwelijksinschrijving blijkt overduidelijk dat Gerrit een zoon heeft die Hendrik heet.
Verder is het aannemenlijk dat zoon Hendrik tijdens de volkstelling ongeveer 17 jaar (*1731) moet zijn geweest en ergens anders als dagloner inwoonde..

De destijds gebruikelijke geboortenaam volgorde in het gezin klopt ook:
1. de 1ste zoon van Garrit, Jan, is vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant: Jan ter Haer.
2. De 2e zoon van Garrit, Hendrik, is vernoemd zijn naar zijn grootvader van moederskant: Hendrik Langkamp.

Het kan dus niet anders zijn dat Garrit ter Haer uit Almelo dezelfde persoon is als Gerrit Jansen ter Haer uit Zenderen.

Rest natuurlijk nog de vraag hoe Hendrik destijds in Ruurlo terecht is gekomen ?.....
Er zijn meerdere scenario's denkbaar maar een mogelijk zou kunnen zijn dat Hendrik in de loop der jaren met zijn vader is gebrouilleerd (zijn oudste zoon is niet naar zijn vader vernoemd) en heeft als gevolg daarvan ook ver van zijn ouders zijn nering gezocht en een gezin gesticht...zeker zullen we het nooit weten.

Klik hier om de hele tak in te zien.
¹ DTB Almelo, Dopen/Baptisms: Elizabeth, dochter van Gerrit ter Haar en Janna Holtsappel, 12 Apr 1747
² DTB Almelo, Dopen/Baptisms: blz14v. Johanna Hendrika, dochter van Garrit ter Haar en Hendrina Langkamp, 18 Apr 1736